KESÄN POISTOT JOPA -40 %
Katso: Naisten poistuvat / Miesten poistuvat

Artikkelit

Kannamme vastuumme – hyvitimme hiilijalanjälkemme

11.12.2020

Yleinen

Ilmastonmuutoksen torjunnan mukainen toiminta on tällä hetkellä vastuullisen liiketoiminnan tärkeimpiä arvoja ja pyrimme systemaattiseen hiilijalanjäljen pienentämiseen. Vuonna 2019 onnistuimme tässä, kun hiilijalanjälkemme laski 14,7 % suhteessa toimintamme kasvuun.

Vuosittaisen hiilijalanjäljen laskenta on tärkeä askel kohti vastuullisempaa liiketoimintaa, ja se antaa selkeän mittarin yrityksen ilmastovaikutuksista. Laskennan avulla olemme pystyneet tunnistamaan osa-alueita, joiden päästöjä voimme omalla toiminnallamme helposti pienentää. Tällaisia ovat esimerkiksi vähäpäästöisen rahtiliikenteen käyttäminen.

Vaikka tavoitteemme on tehdä asioita vuosi vuodelta fiksummin ja pienemmillä päästöillä, jonkin verran päästöjä syntyy aina. Tämän vuoksi olemme päättäneet vuosittain kompensoida ne päästöt, joita emme pysty välttämään.

Vuonna 2019 koko toimintamme tuotti 112 tonnia päästöjä. Kumppaniksemme koko hiilijalanjäljen kompensointiin on valikoitunut suomalainen Green Carbon. 

Jaoimme hiilijalanjälkemme kompensoinnin kahdelle eri hankkeelle.

Kompensoimme 40 % päästöistämme Green Carbonin metsähiilinieluilla.

Green Carbon luo yhdessä suomalaisten metsän- ja maanomistajien kanssa hiilinieluja ja luovat nykyisille hiilinieluille lisää hiilensidontakapasiteettia. Ilmassa oleva hiilidioksidi sitoutuu metsiimme ja tämän tehokkuus on suoraan yhteydessä metsiemme kasvuun. Metsämme toimivat tärkeinä hiilinieluina ja mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä paremmin ne sitovat hiilidioksidia.

Loput 60 % päästöistämme kompensoimme tunnetun ja arvostetun Gold Standard -sertifioinnin mukaisen kompensaatiokohteen kautta. Valitsimme meille sopivaksi kohteeksi Tehokkaammat uunit -hankkeen Perussa. 

Hankkeen tavoitteena on tarjota paikallisille tehokkaampia uuneja, jolloin ruoanlaitossa tarvittavan puun määrä pienenee ja paikallisen puunhakkuun määrä vähenee. Hanke lisäksi vähentää uunien käytöstä syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Tähän mennessä hanke on vähentänyt lähes kaksi miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Hankkeen myötä jo yli 141 000 perhettä on saanut käyttöönsä tehokkaammat uunit, jotka mahdollistavat nopeamman ruoanlaiton. Lisäksi uusien uunien asennuksen yhteydessä asennetaan savupiiput, jotka vähentävät huomattavasti savulle altistumista.

Lisätietoja hankkeesta täältä.